Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

709. Sprememba Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, stran 2496.

V skladu z določili Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
sprejemata pogodbeni stranki:
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev,
ter
SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE in SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE, kot zastopnika delojemalcev,
naslednjo
S P R E M E M B O T A R I F N E P R I L O G E
Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
(dodatek oziroma sprememba št. 4)
1. člen
Spremeni se 1. točka Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04, 112/04 – dodatek, 129/04 – razlaga, 71/05 – dodatek, 5/07 – razlaga, 107/08), in sicer tako, da se glasi:
1. Izhodiščna plača iz 59. člena je po posameznih tarifnih razredih za mesec januar 2009 določena v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------+---------------------+
|tarifni razred             |izhodiščna plača v  |
|                    |EUR         |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|I.    |enostavna dela        |        382,58|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|II.    |manj zahtevna dela      |        420,84|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|III.   |srednje zahtevna dela    |        478,23|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|IV.    |zahtevna dela        |        535,61|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|V.    |bolj zahtevna dela      |        612,13|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|VI.    |zelo zahtevna dela      |        765,16|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|VII.   |zahtevna strokovna dela   |        956,45|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|VIII.   |visoko zahtevna dela     |       1.147,74|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|IX.    |najbolj zahtevna dela    |       1.377,29|
+----------+-----------------------------+---------------------+
2. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
Sindikat bančništva Slovenije
Predsednik
Drago Jurenec l.r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske banke
Predsednik
Miran Marentič l.r.
 
Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana
Predsednik NS
Marjan Kramar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 2. 2. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005-6 o tem, da je Sprememba Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 44/1.