Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

705. Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008, stran 2495.

Na podlagi šestega odstavka 154. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – ZUP-E) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N I Z N E S E K S U B V E N C I J
na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
I.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »njiva«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 51,36 EUR.
II.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »travnik«, »barjanski travnik« ali »pašnik«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 109,55 EUR.
III.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »hmeljišče«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 154,21 EUR.
IV.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča, evidentiranega pri davčnem organu kot oljčnik, na dan 30. junija 2008 znaša 5,86 EUR.
V.
Povprečni znesek subvencij na hektar zemljišča pod katastrsko kulturo »gozd«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2008 znaša 1,43 EUR.
VI.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijska zemljišča v območjih katastrskih občin z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kot so določene s predpisi o kmetijstvu, na dan 30. junija 2008 znaša 90,93 EUR. Znesek se za katastrske kulture »njiva«, »travnik«, »barjanski travnik« in »pašnik«, kadar so zemljišča pod njimi uvrščena v območja občin z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, prišteje znesku, kot je določen v I. do V. točki te informacije.
VII.
Kot katastrski dohodek oljčnega nasada se za leto 2008 upošteva katastrski dohodek, kot je, po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, na dan 30. junija 2008 ugotovljen za plantažni sadovnjak 5. katastrskega razreda v katastrskem okraju Gorica.
Št. 421-283/2008/5
Ljubljana, dne 12. februarja 2009
EVA 2008-1611-0136
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost