Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2009 z dne 26. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2009 z dne 26. 1. 2009

Kazalo

177. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2009, stran 450.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve
R A S T I
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2009
I.
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2008 do februar 2009 znašajo:
– rast povprečne plače na zaposlenega do 22,5%,
– rast drugih stroškov dela 6,2%,
– rast stroškov materiala in storitev 2,1%.
II.
Rasti elementov cen iz prejšnje točke začnejo veljati 1. februarja 2009.
Št. 01701-18/2004/37
Ljubljana, dne 20. januarja 2009
EVA 2009-2611-0036
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve