Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5616. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 16533.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na redni 13. seji dne 19. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob 17,5008 EUR,
– za družinski grob 26,2068 EUR.
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 54,0390 EUR.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2008, št. 35409-002/2007 (Uradni list RS, št. 111/07).
Št. 35409-005/2008
Sveta Ana, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost