Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5095. Objava sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o zakoniti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci, stran 15556.

Objava sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o zakoniti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci
O B J A V A
pravnomočne sodne odločbe iz kolektivnega delovnega spora med Sindikatom obrtnih delavcev Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana in nasprotnima udeležencema, Obrtno zbornico Slovenije, Celovška c. 71, Ljubljana in Združenjem delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije GIZ, Ljubljana, Celovška c. 71, zaradi zakonitosti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04)
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo opr. št. VIII Ips 3/2008 z dne 7. oktobra 2008:
I. Reviziji ugodilo tako, da je sodbo sodišča druge stopnje opr. št. Pdp 996/2007 z dne 28. 9. 2007 v zvezi s sodbo sodišča prve stopnje X Pd 1228/2006 z dne 19. 4. 2007 spremenilo tako, da se zavrne tožbeni zahtevek, ki se glasi:
1. Odpoved Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/91, 129/04), z dne 3. 7. 2006 objavljena v Uradnem listu RS, št. 81/06 z dne 31. 7. 2006, je nezakonita.
2. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/91, 129/04) obstoji in velja.
Nasprotna udeleženca sta dolžna predlagatelju povrniti vse stroške postopka v roku 8 dni in to z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izdaje sodbe do plačila.“
II. Ta sodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške predlagatelja, v 30 dneh.
III. Predlagatelj je dolžan nasprotnemu udeležencu povrniti odmerjene stroške postopka v znesku 3.828,67 EUR, v osmih dneh.“
Opr. št.: VIII Ips 3/2008
Ljubljana, dne 8. decembra 2008
Predsednik senata
Vrhovni sodnik
dr. Janez Novak l.r.