Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5103. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični, stran 15604.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) župan Občine Ivančna Gorica izdaja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični
I.
Občina Ivančna Gorica z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne in javno obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični, ki ga je izdelal AB Jereb Arhitekturni biro d.o.o., Kolodvorska c. 4, 1290 Grosuplje, na zemljiških parcelah št. 24 in 26/2 obe k.o. Šentvid.
II.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 20. decembra 2008 do 20. januarja 2009, v času uradnih ur v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica ter v prostorih Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični 65, Šentvid pri Stični.
III.
Javna obravnava bo izvedena v sredo, 14. januarja 2009 v prostorih KS Šentvid pri Stični ob 17. uri.
IV.
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ul. 8, 1295 Ivančna Gorica. Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in na spletni strani občine. Lastnike zemljišč iz I. točke bo občina pisno seznanila s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.
V.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 3505-7/2008
Ivančna Gorica, dne 8. decembra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost