Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4535. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat, stran 13956.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) sta Občinski svet Občine Škofljica na 18. redni seji dne 30. 9. 2008 in Občinski svet Občine Ig na 13. redni seji dne 22. 10. 2008 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami odloka se spremeni naziv skupne občinske uprave, ki se po novem glasi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
2. člen
V celotnem besedilu odloka, se za zapisom »Medobčinski inšpektorat« dodata besedi »in redarstvo«.
3. člen
Besedilo 6. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»Organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju – vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ter najmanj šest let delovnih izkušenj, izpolnjevati pa mora tudi ostale pogoje, ki so predpisani za nazive prvega kariernega razreda »Inšpektor svetnik.«
4. člen
V 7. členu se besedi »glavni inšpektor« spremenita v »vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva«.
5. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva predlaga sistemizacijo delovnih mest skupne občinske uprave, ki jo potrdita župana občin ustanoviteljic, ter predlaga sklenitev in prenehanje delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
6. člen
Besedilo 11. člena in 16. člena se v celoti črta.
7. člen
Besedilo drugega odstavka 18. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske uprave, odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.«
8. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora pripraviti predlog sistemizacije delovnih mest iz 5. člena tega odloka najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
V skladu z novo sistemizacijo delovnih mest se zaposleni v organu, razporedijo s prvim koledarskim dnem naslednjega meseca, po uveljavitvi tega odloka. S tem dnem se iz sistemizacij delovnih mest občin ustanoviteljic izločijo delovna mesta zaposlenih v skupni občinski upravi.
Vsa opravila, vezana na spremembo naziva skupne občinske uprave, mora vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva urediti v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic. Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za njegovo objavo poskrbi Občina Škofljica.
Št. 007-20/2008(2)
Škofljica, dne 24. oktobra 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost