Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4329. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu 14/a »Novi center Ivančna Gorica« (prva faza), stran 13581.

V tekstualnem delu Odloka o zazidalnem načrtu 14/a »Novi center Ivančna Gorica« (prva faza), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/03, 67/03 – popravek in Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica, št. 6/03, se:
– v tretjem odstavku 7. člena besedilo: »Severno ob vznožju griča se uredi nova parkirna površina za potrebe pokopališča.« popravi tako, da se glasi: »Severno ob vznožju griča, se v 2. fazi uredi nova parkirna površina za potrebe pokopališča.«,
– v 29. členu na koncu prvega odstavka (I. faza) črta besedi: »in parkiriščem«.
Št. 35005-45/99-14
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost