Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4328. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke, stran 13581.

V tekstualnemu delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke (Uradni list RS, št. 19/06) se:
– tretji odstavek 4. člena popravi tako, da se glasi: »Pomožni objekti po tem odloku so nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, z vsemi nadaljnjimi popravki in dopolnitvami). Interpretacija izrazov iz te uredbe, kot so »nezahtevni in enostavni objekti« se v primeru spremembe akta, ki ureja to področje, smiselno spremenijo in uporabljajo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.«,
– četrta alineja prvega odstavka 11. člena pravilno glasi: »gradnja pomožnih objektov, ki so na tovrstni namenski rabi dopuščeni v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje«,
– v prvem odstavku 14. člena besedilo: »Poleg meril, navedenih v Pravilniku, veljajo še naslednja določila:« spremeni tako, da se glasi: »Poleg meril, navedenih v zakonskih in podzakonskih predpisih, ki urejajo to področje, veljajo še naslednja določila:«,
– v petem odstavek 20. člena, se stavek: »Število pomožnih objektov je opredeljeno po Pravilniku, razen pri vikendih.« popravi tako, da se glasi: »Število pomožnih objektov se opredeljuje v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, razen pri vikendih.«,
– v drugem odstavku 38. člena besedilo: »Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) po Pravilniku, vendar pod naslednjimi pogoji:« popravi tako, da se glasi: »Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, vendar pod naslednjimi pogoji:«,
– v tretjem odstavku 38. člena vsaka beseda: »Pravilnik« smiselno nadomesti z besedilom: » veljavni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje«, v zadnji alineji pa se briše besedilo: »8. členu«,
– v 53. člen pod naselje Muljava, (TTN5, PKN5 Žužemberk-4):
– v četrti alineji drugega odstavka, besedilo, ki se glasi: »Gradnja stavb po Pravilniku ni dovoljena. Za gradnjo drugih vrst objektov (ki niso stavbe) po Pravilniku ni omejitev.« popravi tako, da se glasi: »Gradnja pomožnih objektov (stavb), v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, ni dovoljena, za gradnjo drugih vrst objektov, ki niso stavbe, pa ni omejitev.«
– šesta alineja četrtega odstavka pravilno glasi: »gradnja pomožnih objektov – v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, se lahko kot pomožni objekt gradita naslednji morfološki obliki stavb, v kolikor zadostujeta tudi merilom teh aktov: pomožni kubusi glavne stavbe po 5. alineji in pomožne stavbe po 6. alineji tega sklopa meril za predmetno območje; za gradnje drugih vrst objektov (ki niso stavbe) ni omejitev.«,
– v 53. členu pod naselje Sušica, (TTN5, PKN5 Žužemberk-5):
– šesta alineja prvega odstavka pravilno glasi: »gradnja pomožnih objektov – v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, se lahko kot pomožni objekt gradita naslednji morfološki obliki stavb, v kolikor zadostujeta tudi merilom teh aktov: pomožni kubusi glavne stavbe po 5. alineji in pomožne stavbe po 6. alineji tega sklopa meril za območje Sušice – E1; za gradnjo drugih vrst objektov (ki niso stavbe) ni omejitev.«
– v 53. členu pod naselje MEVCE, (TTN5, PKN5 Višnja Gora-43, Žužemberk-3):
– šesta alineja prvega odstavka pravilno glasi: gradnja pomožnih objektov – v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, se lahko kot pomožni objekt gradita naslednji morfološki obliki stavb, v kolikor zadostujeta tudi merilom teh aktov: pomožni kubusi glavne stavbe po 5. alineji in pomožne stavbe po 6. alineji tega sklopa meril za območje Mevce – E1; za gradnjo drugih vrst objektov (ki niso stavbe) ni omejitev.«.
Št. 35001-0009/00-4
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti