Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4327. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje, stran 13580.

V tekstualnemu delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (Uradni list RS, št. 22/06) se:
– tretji odstavek 4. člena popravi tako, da se glasi: »Pomožni objekti po tem odloku so nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, z vsemi nadaljnjimi popravki in dopolnitvami). Interpretacija izrazov iz te uredbe, kot so »nezahtevni in enostavni objekti« se v primeru spremembe akta, ki ureja to področje, smiselno spremenijo in uporabljajo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.«,
– četrta alineja 10. člena pravilno glasi: »gradnja pomožnih objektov, ki so na tovrstni namenski rabi dopuščeni v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje«,
– v 16. členu besedilo: »Poleg meril navedenih v Pravilniku veljajo še naslednja določila:« popravi tako, da se glasi: »Poleg meril, navedenih v zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo to področje, veljajo še naslednja določila:«,
– v 20. členu, drugi odstavek tretjega poglavja »Pomožni objekti«, popravi tako, da se glasi: »Število pomožnih objektov se opredeljuje v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, razen pri vikendih. Od parcelne meje morajo biti odmaknjeni vsaj 3,0 m; če je odmik manjši, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč.«,
– v drugem odstavku 37. člena besedilo: »Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) po Pravilniku, vendar pod naslednjimi pogoji:« popravi tako, da se glasi: »Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, vendar pod naslednjimi pogoji:«,
– v tretjem odstavku 37. člena, vsaka beseda: »Pravilnik« smiselno nadomesti z besedilom: »veljavni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje«, v zadnji alineji pa se briše besedilo: »8. členu«,
– četrta alineja 58. člena v poglavju II/1-1-Štorovje, pravilno glasi: »– na posamezni gradbeni parceli se lahko gradi največ ena stanovanjska hiša in (izključno na gradbeni liniji) en pomožni objekt v skladu z veljavnimi podzakonskimi akti, poleg njega se lahko brez omejitev glede lokacije gradi tudi vrtna uta; za omenjen pomožni objekt veljajo spodaj navedena oblikovna določila za pomožni kubus stanovanjske hiše;«. V zadnji alineji tega poglavja se na koncu doda stavek: »Predhodno gradbeno dovoljenje ni potrebno, če ima javna infrastruktura že pridobljeno gradbeno dovoljenje po zakonu.«.
Št. 35001-0010/00-4
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti