Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4326. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3, stran 13580.

V tekstualnemu delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (Uradni list RS, št. 22/06) se:
– tretji odstavek 4. člena popravi tako, da se glasi: »Pomožni objekti po tem odloku so nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, z vsemi nadaljnjimi popravki in dopolnitvami). Interpretacija izrazov iz te uredbe, kot so »nezahtevni in enostavni objekti« se v primeru spremembe akta, ki ureja to področje, smiselno spremenijo in uporabljajo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.«,
– četrta alineja drugega odstavka 11. člena pravilno glasi: »gradnja pomožnih objektov, ki so na tovrstni namenski rabi dopuščeni v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje«,
– v četrtem odstavek 20. člena, se stavek: »Število pomožnih objektov je opredeljeno po Pravilniku, razen pri vikendih. Od parcelne meje morajo biti odmaknjeni vsaj 3,0 m ali pa postavljeni na njo, s pisnim soglasjem mejaša. Isto velja za odmike med stavbami pri novozgrajenih in pomožnih objektih – odmik med objekti naj bo vsaj 3,0 m ali pa naj se stikajo, če je pridobljeno pisno soglasje mejaša.« popravi tako, da se glasi: »Število pomožnih objektov se opredeljuje v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, razen pri vikendih. Od parcelne meje, morajo biti objekti, ki se gradijo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, odmaknjeni vsaj 3,0 m, če je odmik manjši, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjega zemljišča.«,
– v sedmem odstavku 37. člena besedilo: »Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) po Pravilniku, vendar pod naslednjimi pogoji:« popravi tako, da se glasi: »Poleg tega se lahko zgradijo tudi pomožni kubusi (npr. prizidki) v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, vendar pod naslednjimi pogoji:«,
– v osmem odstavku 37. člena vsaka beseda: »Pravilnik« smiselno nadomesti z besedilom: »veljavni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje«, v zadnji alineji pa se briše besedilo: »8. členu«.
Št. 35001-0005/00-4
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti