Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4218. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, stran 13390.

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05, 37/06 in 19/08)
stranki:
GZS – ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO, na strani delodajalcev
in
SINDIKAT GOZDARSTVA SLOVENIJE, na strani delojemalcev
sklepata:
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
Za 1. členom Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Predmet urejanja
Pogodbeni stranki s kolektivno pogodbo avtonomno urejata pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnih razmerij delavcev pri delodajalcih. Za pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s to kolektivno pogodbo, se neposredno uporablja Zakon o delovnih razmerjih. Določbe kolektivnih pogodb na širši ravni se za dejavnost gozdarstva ne uporabljajo«.
2. člen
Aneks začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja pa se od 1. 9. 2008.
Aneks se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje
za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.
TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. OSNOVNE PLAČE
Višine najnižjih osnovnih bruto plač po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavnih za september 2008 so višje za 3,9% in znašajo:
+------------------------------------+------------+------------+
|      Tarifni razred      |   A   |   B   |
|                  +-------------------------+
|                  | Najnižja osnovna bruto |
|                  | plača za polni delovni |
|                  |      čas      |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|    |              |  EUR   |  EUR   |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|I   |Enostavna dela       |  579,40  |  579,40  |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|II   |Manj zahtevna dela     |  586,45  |  658,94  |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|III  |Srednje zahtevna dela    |  598,19  |  745,37  |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|IV   |Zahtevna dela        |  621,69  |  791,35  |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|V   |Bolj zahtevna dela     |  696,18  |  812,04  |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|VI   |Zelo zahtevna dela     |  820,32  |  853,43  |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|VII  |Visoko zahtevna dela    |  923,87  | 1.052,01 |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|VIII  |Najbolj zahtevna dela    | 1.094,69 | 1.244,16 |
+-------+----------------------------+------------+------------+
|IX   |Izjemno zahtevna dela    | 1.308,20 | 1.487,57 |
+-------+----------------------------+------------+------------+
Višine najnižjih osnovnih bruto plač po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavnih za januar 2009 so višje za 1,69% in znašajo:
+---------------------------------+-------------+--------------+
|     Tarifni razred     |   A   |   B    |
|                 +----------------------------+
|                 |  Najnižja osnovna bruto  |
|                 | plača za polni delovni čas |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|    |             |   EUR   |   EUR   |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|I   |Enostavna dela      |  589,19  |  589,19  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|II   |Manj zahtevna dela    |  596,36  |  670,08  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|III  |Srednje zahtevna dela  |  608,30  |  757,97  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|IV   |Zahtevna dela      |  632,20  |  804,72  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|V   |Bolj zahtevna dela    |  707,95  |  825,76  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|VI   |Zelo zahtevna dela    |  834,18  |  867,85  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|VII  |Visoko zahtevna dela   |  939,48  |  1.069,79  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|VIII  |Najbolj zahtevna dela  |  1.113,19 |  1.265,19  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
|IX   |Izjemno zahtevna dela  |  1.330,31 |  1.512,71  |
+-------+-------------------------+-------------+--------------+
2. USKLADITVE PLAČ
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so najnižje osnovne bruto plače iz prejšnje točke usklajene z inflacijo v letu 2008 in predvidevanji za 2009.
3. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust v letu 2009 najmanj v višini 850 € za poln delovni čas in ne več kot določa podzakonski akt Vlade RS. Izplačilo posameznemu delavcu je vezano na pravico do letnega dopust, ki se delavcu odmerja v skladu z ZDR in ZDR-A.
4. PREHRANA MED DELOM
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim aktom Vlade RS.
5. PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek največ v višini, ki je določen s podzakonskim aktom Vlade RS.
6. SLUŽBENA POTOVANJA
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju največ do višini, ki je določena s podzakonskim aktom Vlade RS.
7. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE
Tarifna priloga začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja pa se od 1. 9. 2008. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2009 ko se njena veljavnost podaljša za eno leto kolikor se stranki kolektivne pogodbe ne dogovorita drugače.
Z dnem, ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list RS, št. 19/08), sklenjena 12. 2. 2008.
Tarifna priloga se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. OSTALO
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice Združenja za gozdarstvo in Združenje delodajalcev Slovenije, takoj po podpisu te tarifne priloge zaradi pravočasne uporabe.
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje
za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 3. 10. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/8 o tem, da sta Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 29/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti