Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008

Kazalo

4118. Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 13083.

A N E K S š t . 7
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08)
1. člen
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
(10) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v devetem odstavku te točke, se meseca avgusta 2008 povečajo za 4,0%.
(11) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+------------------+-------+------------+------------+------------+
| Tarifni razred | RR  | Časopisno- | Založniška |Knjigotrška |
|         |    |informativna| dejavnost | dejavnost |
|         |    |in revijalna|      |      |
|         |    | dejavnost |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|I  |Enostavna  | 1,00 |  438,74  |  423,66  |  393,49  |
|  |dela     |    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|II |Manj zahtevna| 1,15 |  504,55  |  487,21  |  452,51  |
|  |dela     |    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|III |Srednje   | 1,30 |  570,36  |  550,76  |  511,54  |
|  |zahtevna dela|    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|IV |Zahtevna dela| 1,45 |  636,17  |  614,31  |  570,56  |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|V  |Bolj zahtevna| 1,70 |  745,86  |  720,22  |  668,93  |
|  |dela     |    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|VI |Zelo zahtevna| 2,20 |  965,23  |  932,05  |  865,68  |
|  |dela     |    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|VII |Visoko    | 2,60 | 1.140,72 | 1.101,52 | 1.023,07 |
|  |zahtevna dela|    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|VIII|Najbolj   | 3,30 | 1.447,84 | 1.398,08 | 1.298,52 |
|  |zahtevna dela|    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|IX |Izjemno   | 3,80 | 1.667,21 | 1.609,91 | 1.495,26 |
|  |pomembna,  |    |      |      |      |
|  |najbolj   |    |      |      |      |
|  |zahtevna dela|    |      |      |      |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
(6) Osnovne plače delavcev iz petega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v enajstem odstavku 1. točke, se z mesecem avgustom 2008 povečajo za 4,0% in se izplačujejo od meseca avgusta 2008 dalje.
3. člen
V točki 2.a Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegla 4,9%, se izhodiščne plače iz enajstega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz šestega odstavka 2. točke te tarifne priloge za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 4,9% in dejansko povprečno letno inflacijo.
4. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2008.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
generalni sekretar
Jože Smole l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
predsednica
Spomenka Gerželj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 9. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/15 o tem, da je Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/5.

AAA Zlata odličnost