Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3852. Dogovor o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre – babice v porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I, stran 12292.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08), Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08) se sprejme:
D O G O V O R
o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre – babice v porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I
1. člen
Problematika srednjih medicinskih sester – babic v porodnem bloku, ki izpolnjujejo pogoje ustrezne strokovne usposobljenosti po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ne pa tudi izobrazbenega pogoja) in to izkazujejo z ustrezno listino, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje, se jih rešuje tako, da se v sistemizaciji delovnih mest razporedi na delovno mesto diplomirane babice v porodnem bloku IT III z ustreznim odbitkom skladno s 14. členom ZSPJS.
2. člen
Problematika srednjih medicinskih sester NPK (VI. RZD) se bo reševala z ustrezno dopolnitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi ter Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Pogajanja se odprejo takoj, ko vladna stran prejme usklajen predlog sindikalne strani. Delovna mesta VI. RZD bodo v kolektivni pogodbi ustrezno diferencirana.
Do začetka veljavnosti sprememb in dopolnitev kolektivnih pogodb iz prvega odstavka tega člena, vendar najdlje do 31. 1. 2009, se delo srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v intenzivni terapiji III, II in I ovrednoti z uporabo instituta povečanega obsega dela v naslednjih višinah:
– za delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III« v višini 20%;
– za delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji II in I« v višini 12%.
Obseg povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka se financira v skladu s prvo točko 3. člena (nezasedena delovna mesta) Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08), saj bi v skladu s pravili stroke ta delovna mesta morala biti sistemizirana kot delovna mesta dipl. medicinske sestre oziroma kot delovna mesta NPK VI.
Ministrstvo za zdravje se zaveže, da bo takoj pristopilo k izdelavi kadrovskih normativov v zdravstvu.
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se zavezuje da bo pospešila sistem vzpostavitve NPK (VI RZD) na prepoznanih strokovnih področjih.
3. člen
Ta Dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-1449/2008/5
Ljubljana, dne 15. septembra 2008
EVA 2008-3111-0066
dr. Gregor VIRANT l.r.
Minister
za javno upravo
 
Darko ŽIBERNA l.r.
Državni sekretar
 
Zbornica zdravstvene
in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Darinka KLEMENC l.r. Predsednica
 
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije
Jelka MLAKAR l.r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega
varstva Slovenije
Zvonko VUKADINOVIČ l.r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega
skrbstva Slovenije
Darinka AUGUŠTINER l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – Pergam,
Matija CEVC l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti