Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3446. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve v državni zbor, stran 11085.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) ter 2. člena Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/02) objavljam
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve v državni zbor
1. Občina Žirovnica ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na obstoječih tablah (3. člen odloka), ki so enakomerno razporejene po celotnem območju Občine Žirovnica.
2. Občina Žirovnica bo po potrebi dala organizatorjem na razpolago dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu (5. člen odloka).
3. Organizatorji morajo vloge, v katerih navedejo želeno število plakatnih mest, dimenzijo in število plakatov ter zahtevo za dodelitev dodatnih plakatnih mest poslati najkasneje do srede, 13. avgusta 2008 na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR«.
4. Občina Žirovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na podlagi načela enakopravnosti določila lokacijo plakatnih mest (4. člen odloka).
5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo omogočeno od dneva pridobitve obvestila dalje.
Št. 041-0002/2008
Žirovnica, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.