Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3433. Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1), stran 11044.

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, UPB3) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07 in 36/08) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec, ki obsega:
– Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in primestnih-vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 25/96),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/06),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/08).
S K L E P
o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
1. člen
Ta sklep določa volilne enote za izvedbo volitev v četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Za četrtno skupnost Polje se določi ena volilna enota, ki zajema območje mestnega naselja med Homšnico od Štalekarja do Celjske ceste, Celjsko cesto od križišča pri Nami do obvoznice in meje z naseljem Šmartno.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
3. člen
Za četrtno skupnost Center se določi ena volilna enota, ki zajema mestno naselje v trikotniku: obvoznica–Suhodolnica–Celjska cesta.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
4. člen
Za četrtno skupnost Legen – mesto se določi ena volilna enota, ki zajema mestno naselje Legen, v tistem delu, ki spada v mestu Slovenj Gradec (med obvoznico, Mislinjo, potokom Barbara, do ceste na Kremžarico in ob meji prejšnje KS Šmartno, do reke Mislinje).
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
5. člen
Za četrtno skupnost Stari trg – mesto se določi ena volilna enota, ki zajema ulice Stari trg, Pod gradom in Ozare, na območju dela mesta med Suhodolnico in cesto R1-227.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
6. člen
Za Četrtno skupnost Štibuh se določi ena volilna enota, ki zajema mestno naselje med Suhodolnico in Homšnico do Rigelnika na Podgorski cesti.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
7. člen
Za Vaško skupnost Stari trg se določijo tri volilne enote, in sicer;
– Volilna enota Stari trg, ki zajema ostali del naselja Stari trg izven mestnega območja.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
– Volilna enota Raduše, ki zajema naselje Raduše.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Gmajna 1, ki zajema del naselja Gmajna (prejšnja KS Stari trg).
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
8. člen
Za Vaško skupnost Pameče -Troblje se določijo tri volilne enote, in sicer:
– Volilna enota Pameče, ki zajema naselje Pameče.
V volilni enoti se volijo štirje člani skupnosti.
– Volilna enota Troblje, ki zajema naselje Troblje.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Gmajna 2, ki zajema del Gmajne (prejšnja KS Pameče).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
9. člen
Za Vaško skupnost Gradišče se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Gradišče.
V volilni enoti se voli pet članov skupnosti.
10. člen
Za Vaško skupnost Sele - Vrhe se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– Volilna enota Sele, ki zajema naselje Sele.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Vrhe, ki zajema naselje Vrhe.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
– Volilna enota Stari trg, ki zajema del naselja Stari trg (prejšnja KS Sele - Vrhe).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Gmajna 3, ki zajema del naselja Gmajna (prejšnja KS Sele - Vrhe).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
11. člen
Za Vaško skupnost Podgorje se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Podgorje.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
12. člen
Za Vaško skupnost Razbor se določita dve volilni enoti, in sicer:
– Volilna enota Zgornji Razbor, ki zajema naselje Zgornji Razbor.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Spodnji Razbor, ki zajema naselje Spodnji Razbor.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
13. člen
Za Vaško skupnost Šmiklavž se določijo tri volilne enote, in sicer:
– Volilna enota Šmiklavž, ki zajema naselje Šmiklavž.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Graška Gora, ki zajema naselje Graška Gora.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Vodriž, ki zajema naselje Vodriž.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
14. člen
Za Vaško skupnost Šmartno se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Šmartno in naselje Krnice, od reke Mislinje do Sv. Jurija.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
15. člen
Za Vaško skupnost Turiška vas se določi pet volilnih enot, in sicer:
– Volilna enota Mislinjska Dobrava, ki zajema naselje Mislinjska Dobrava.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
– Volilna enota Turiška vas, ki zajema naselje Turiška vas.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Tomaška vas, ki zajema naselje Tomaška vas.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Brda, ki zajema naselje Brda.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Golavabuka, ki zajema naselje Golavabuka.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
16. člen
Za Vaško skupnost Legen se določita dve volilni enoti, ki zajemata naselje Legen izven mesta, razen naselja Krnice in del Golavabuke.
– Volilna enota Legen, ki zajema naselje Legen izven mesta.
V volilni enoti se voli šest članov skupnosti.
– Volilna enota Golavabuka, ki zajema del naselja Golavabuka.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
17. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2006
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost