Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3418. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina, stran 11013.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Ledina, ki deluje na lokacijah Čufarjeva ulica 14, Ljubljana, in Kotnikova ulica 2, Ljubljana,«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Rozmanova, ki deluje na lokaciji Rozmanova ulica 2a, Ljubljana.«.
2. člen
V 11. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dva predstavnika izmed delavcev enot Ledina in Rozmanova,«.
Druga alinea se črta.
Dosedanja tretja alinea postane druga alinea.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-512/2008-6
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost