Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, stran 10933.

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 in 82/05) se besedilo 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju se za delo s pripravnikom prizna štiri ure na teden.«
2. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vrtcu s 15 oddelki se za računovodska dela sistemizira 1 delovno mesto računovodje VI, v vrtcu z manjšim številom oddelkov, pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta. Računovodja mora imeti višjo strokovno izobrazbo.
V vrtcu s 15 oddelki se za administrativna dela sistemizira 1 delovno mesto poslovnega sekretarja VI, v vrtcu z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta. Poslovni sekretar mora imeti višjo strokovno izobrazbo.«
3. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
V vrtcu, ki ima več kot 15 oddelkov, se za vsakih dodatnih 16 oddelkov sistemizira dodatno delovno mesto knjigovodja V oziroma administrator V. Če je dodatnih oddelkov manj kot 16, se delovno mesto sistemizira v ustreznem deležu.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če delavec ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si jih mora pridobiti najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi, razen v primeru, da izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej, kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2008.
Št. 0070-80/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0071
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost