Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3045. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi, stran 9733.

Na podlagi tretjega odstavka 83. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi
1. člen
V Pravilniku o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04) se besedilo 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena sprejme podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.
O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi se odloča v skladu s 60.a, 60.b in 60.c členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07).«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 0070-62/2008
Ljubljana, dne 1. julija 2008
EVA 2008-3311-0062
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost