Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2896. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 9129.

Na podlagi 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca KUCLER DOLINAR
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik, Branimir ŠTRUKELJ
A N E K S št. 3
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01)
1. člen
V prvem odstavku 72. člena Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost se besedilo: »v višini osnovnega količnika 2,65« nadomesti z besedilom: »v vrednosti 19. plačnega razreda«.
2. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, 10/08 in 17/08).
Št. 10-1/2008
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3211-0034
Vlada Republike Slovenije
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Glavni tajnik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 12. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-4 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št 43/06) pod zaporedno številko 36/1.

AAA Zlata odličnost