Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2816. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-F), stran 8688.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-F)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-9
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-F)
1. člen
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1 in 126/07) se prvi odstavek 31. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Strokovni izpit iz upravnega postopka ni potreben za vodenje in odločanje v enostavnih upravnih zadevah, ki jih določi vlada z uredbo.
(3) Podrobnejše pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka predpiše vlada.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/39
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EPA 2015-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti