Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2561. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 6885.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 16. seji dne 24. aprila 2008 sprejel
S K L E P
o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1.
Občina Šempeter - Vrtojba podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
2.
Pogoji za opravljanje lekarniške dejavnosti s koncesijo so:
– Izpolnjevanje pogojev iz 14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
– Izpolnjevanje pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti iz 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
– Izpolnjevanje pogojev Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti
– Lekarna s koncesijo mora biti oddaljena od obstoječe lekarne najmanj 400 m
– Koncesionar mora zagotoviti najmanj 40-urni poslovni čas lekarne na teden.
3.
Koncesija se podeli za nedoločen čas. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najpozneje v enem letu po pridobitvi koncesije.
Občina ne prevzema nobenih finančnih obveznosti za izvajanje lekarniške dejavnosti v koncesiji.
4.
Koncesijo podeli, po izvedenem javnem razpisu, občinska uprava v soglasju z Ministrstvom za zdravje, po poprejšnjem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na odločbo o podelitvi koncesije je možna pritožba na župana v roku 15 dni.
Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila pogodbo o izvajanju koncesije.
5.
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti se objavi v Uradnem listu RS, najpozneje v 30 dneh po objavi tega sklepa. Razpisni rok za oddajo ponudb je 14 dni po objavi javnega razpisa.
6.
Javni razpis izvede občinska uprava.
Po preteku roka za oddajo ponudb tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, najpozneje v 15 dneh pregleda ponudbe in ugotovi njihovo pravočasnost. Ponudbe, ki so prispele po roku, neodprte vrne ponudniku. Ponudbe, ki so prispele v roku, pregleda in ugotovi njihovo popolnost. Ponudnike, katerih ponudbe niso popolne, pozove, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Po izteku roka za dopolnitev ponudb komisija ugotovi ali ponudniki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, oceni ponudbe po razpisanih merilih, pripravi poročilo in predlaga najugodnejšega ponudnika, najpozneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
7.
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se podeli na podlagi naslednjih kriterijev:
– opravljanje še drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
– delovna doba in izkušnje vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti),
– število delovnih mest,
– lokacija lekarne in obratovalni čas,
– začetek izvajanja koncesije.
8.
Ponudbe se ocenijo po naslednjih kriterijih in merilih:
– kvaliteta predloženega programa z vidika raznolikosti programa, tehničnih pogojev in obsega izvajanja dodatnih dejavnosti oziroma storitev, v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti – do 40 točk,
– reference na področju izvajanja lekarniške dejavnosti (delovna doba v lekarniški dejavnosti in izkušnje) – do 20 točk,
– število delovnih mest – do 30 točk,
– lokacija lekarne – do 20 točk,
– obratovalni čas – do 20 točk,
– čas začetka izvajanja koncesije – do 20 točk.
Kriterije in merila natančneje razdela komisija v razpisni dokumentaciji.
9.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 01101-4/2008-9
Šempeter pri Gorici, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti