Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2553. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 6844.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 1. korespondenčni seji sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro par. št. 652/16 cesta 507 m2, k.o. Miren, 1767/2 pot 16 m2, k.o. Vojščica, in par. št. 657/9 neplodno 51 m2, k.o. Miren
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Miren - Kostanjevica.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2008
Miren, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.