Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2529. Odlok o spremembah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj, stran 6830.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 17. seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena Odloka o simbolih Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 25/00 in 14/06), ki se po novem glasi:
»Zastava Mestne občine Kranj se ob državnih in občinskih praznikih ter ob praznikih krajevnih skupnosti lahko izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov lokalne skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih in je stalno izobešena pred stavbo Mestne občine Kranj.«
2. člen
Spremeni se 7.a člen Odloka o simbolih Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 25/00 in 14/06), ki se po novem glasi:
»Z globo od 625,94 EUR do 1.251 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
2. če uporablja grb Mestne občine Kranj v komercialne namene, pa ima dovoljenje le za uporabo v nekomercialne namene,
3. če uporablja zastavo Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo Mestne občine Kranj ali njene sestavne dele.
Z globo 417,29 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 62,59 EUR do 125,19 EUR se kaznuje fizična oseba:
1. če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
2. če uniči, poškoduje, odstrani ali odtuji iz javnega mesta grb ali zastavo Mestne občine Kranj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0001/00-43/06
Kranj, dne 28. maja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina