Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2185. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci, stran 5681.

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 61/98, 36/05, 102/07) in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
3 predstavniki ustanovitelja
3 predstavniki delavcev zavoda
3 predstavniki staršev.«
2. člen
Spremeni se 20. člen odloka in se po novem glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporablja v skladu z veljavno zakonodajo.
Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov, ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razporediti za plače delavcem.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0038/2007-47/11
Kranj, dne 23. aprila 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti