Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008

Kazalo

1639. Sprememba navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1, stran 4125.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 77/04) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B O N A V O D I L A
za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1
1. V Navodilu za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Uradni list RS, št. 6/06, v nadaljevanju navodilo) se v poglavju N-1.3. POROČANJE PODATKOV O OBRESTNIH MERAH prvi odstavek 5. točke pod I. SPLOŠNO nadomesti z novim, ki se glasi:
»5. Obveznik poročanja je dolžan predložiti Banki Slovenije mesečno poročilo o obrestnih merah najkasneje deseti delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Poročilo o obrestnih merah se vedno posreduje kot redno poročilo (tip poročila 1), ne posreduje se zaključno in revidirano poročilo (tipa poročila 2 in 6).«.
2. Priloga 3: Matrika za poročanje obrestnih mer se dopolni tako, da se po uveljavitvi te spremembe navodila poroča realna oziroma nominalna obrestna mera (novi posli) tudi za postavko poročila vloge – prejeti krediti. Nova priloga 3: Matrika za poročanje obrestnih mer je priloga te spremembe navodila.
3. Ta sprememba navodila začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije prvo poročilo v skladu s to spremembo v juliju 2008 za mesec junij 2008.
Ljubljana, dne 16. aprila 2008
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost