Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1631. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990, stran 4016.

Na podlagi 96. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo št. 15/97) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
V sklopu dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Miren - Kostanjevica bodo razgrnjeni predlogi za spremembo namenske rabe naslednjih parcel:
– v k.o. Miren: 699/5, 679/4, 683/1, 692/3, 698/2, 699/4, 700/1, 700/2, 700/5, 701/1 – del, 701/2, 702/2, 703, 704, 705/1, 705/2, 705/3,
– v k.o. Miren: 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 591, 590/6, 592/2,
– v k.o. Miren: 1043, 612/4, 612/14, 619/1 – del, 620/1, 621/3, 622/5, 622/6, 623/1, 623/3, 623/6, 624/1, 624/2,
– v k.o. Miren: 649/8, 649/9, 649/10, 649/5 – del, 649/7, 680/1, 680/3, 680/4, 681, 685/2 – del, 650/2 – del, 33/1, 33/2, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 34/2 – del, 35/1 – del, 35/2, 35/3, 36/2, 37/2, 37/3, 38/4, 38/5, 38/6, 39/1 – del, 39/2 – del, 39/3, 40/1 – del, 40/2, 40/3.
3. člen
Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Miren - Kostanjevica, Miren 129, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.miren-kostanjevica.si v rubriki razpisi in javne razgrnitve.
Razgrnitev bo trajala od vključno ponedeljka, 28. 4. 2008, do vključno srede, 28. 5. 2008.
4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo potekala v sredo, 7. 5. 2008, v sejni sobi Občine Miren - Kostanjevica s pričetkom ob 17. uri.
5. člen
Pripombe na razgrnjeni dopolnjeni osnutek lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Miren - Kostanjevica ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
6. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Št. 350-0-0011/2008
Miren, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost