Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

638. Spremembe Tarifne priloge 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, stran 1644.

Na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) pogodbene stranke:
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo ter
– GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
kot predstavnik delojemalcev
sklenejo
S P R E M E M B E T A R I F N E P R I L O G E 2007
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
1.
Prvi odstavek točke 1.1 Tarifne priloge 2007 (Uradni list RS, št. 71/07) h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) se spremeni in se v celoti glasi:
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174 ur ter na eno uro v EUR veljajo od 1. 8. 2007 (glej Tabelo 1 – stolpca 1 in 2) in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2007 do meseca januarja 2008. Od 1. februarja 2008, to je za izplačila plač za mesece od februarja 2008 do vključno julija 2008, veljajo nove vrednosti najnižjih osnovnih plač, ki so navedene v Tabeli 2 (stolpca 1 in 2).
2.
Prvi odstavek točke 1.2 Tarifne priloge 2007 se spremeni in se v celoti glasi:
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih sestavinah, je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2007 izplačevati najmanj zneske najnižjih izplačanih plač v EUR, ki so zapisani v Tabeli 1 – stolpec 3. Izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določa zakon in ta kolektivna pogodba za izplačilo plače za poln delovni čas – osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in druge uspešnosti, ne vsebujejo pa obračunanih zneskov za nadurno delo. Od 1. februarja 2008, to je za plače za mesec februar 2008, veljajo novi zneski najnižjih izplačanih plač, ki so navedeni v Tabeli 2 v stolpcu 3.
3.
V točki 1.3 Tarifne priloge 2007 se doda:
Tabela 2
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače od 1. 2. 2008 dalje:
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|       |  Najnižje  |        |  Najnižje  |
|       | osnovne plače |        | izplačane plače|
|       |   v EUR   |        |   v EUR   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|  Tarifni  |   Na uro  | Znesek za 174 | Znesek za 174 |
|  razredi  |        |    ur   |    ur    |
|       +---------------+---------------+----------------+
|       |  1. 2. 2008 |  1. 2. 2008 |  1. 2. 2008  |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|       |    1    |    2    |    3    |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   1   |   2,23   |   388   |    557   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   2   |   2,42   |   421   |    582   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   3   |   2,68   |   467   |    623   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   4-1   |   2,97   |   517   |    687   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   4-2   |   3,15   |   548   |    721   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   5-1   |   3,51   |   611   |    759   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   5-2   |   3,73   |   649   |    796   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   6-1   |   3,93   |   684   |    834   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   6-2   |   4,56   |   793   |    900   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   7-1   |   4,67   |   812   |    948   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   7-2   |   5,25   |   913   |   1.040   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   7-3   |   5,65   |   983   |   1.143   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   8   |   6,25   |   1.088   |   1.370   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|   9   |   7,26   |   1.263   |   1.648   |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
4.
Te Spremembe Tarifne priloge 2007 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. februarja 2008 dalje.
5.
Vsa ostala določila Tarifne priloge 2007 h KPGD ostanejo nespremenjena.
Ljubljana, dne 4. februarja 2008
Podpisniki:
ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Predsednica IO sekcije
Hilda Tovšak l.r.
 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Predsednica
Tanja Šuligoj l.r.
 
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 15. 2. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004/10 o tem, da so Spremembe Tarifne priloge 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, ki so bile podpisane dne 4. 2. 2008, vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno št. 5/2.

AAA Zlata odličnost