Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008

Kazalo

560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 1476.

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06, 31/07 in 85/07) se v Prilogi II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, ime poklicnega standarda »3D in video oblikovalec / oblikovalka« nadomesti z »3D oblikovalec / oblikovalka in animator / animatorka«.
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »fotograf / fotografka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Scenski kašer / scenska V. 101. seja 5. 10. 2007
kašerka
Scenski oblikovalec /   V. 101. seja 5. 10. 2007
scenska oblikovalka
Scenski slikar / scenska V. 101. seja 5. 10. 2007
slikarka
Asistent / asistentka   V. 101. seja 5. 10. 2007«.
montaže slike in zvoka
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Radijski napovedovalec-moderator / radijska napovedovalka-moderatorka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Plesalec / plesalka   VI. 101. seja 5. 10. 2007
Koreograf plesalec /   VI. 101. seja 5. 10. 2007
koreografka plesalka
Oblikovalec maske /    VI. 101. seja 5. 10. 2007
oblikovalka maske
Video oblikovalec /    VI. 101. seja 5. 10. 2007
oblikovalka
Tajnik / tajnica režije  VI. 101. seja 5. 10. 2007
Kamerman / kamermanka   VI. 101. seja 5. 10. 2007«.
2. člen
V Prilogi III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime poklicnega standarda, se poklicni standard »Knjigovodja/ knjigovodkinja« nadomesti z novim poklicnim standardom:
»Knjigovodja /      V. 103. seja 14. 12. 2007«.
knjigovodkinja
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Vodja projektne naloge« dopolni z naslednjim besedilom:
»Knjigovodja /      V. 102. seja 9. 11. 2007
knjigovodkinja
Teletržnik / teletržnica V. 102. seja 9. 11. 2007«.
3. člen
Priloga V: TEHNIKA, se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Operater / operaterka na CNC-stroju« dopolni z naslednjim besedilom:
»Vodja delovne skupine v V. 101. seja 5. 10. 2007«.
proizvodnji
4. člen
V Prilogi VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se pri poklicnem standardu »Inženir / inženirka gradbeništva« stopnja zahtevnosti »IV.« nadomesti s »VI«.
Priloga VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Kamnosek / kamnosekinja« dopolni z naslednjim besedilom:
»Polagalec / polagalka  IV. 101. seja 5. 10. 2007«.
talnih oblog
5. člen
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Svetovalec / svetovalka pri prodaji v kmetijstvu« dopolni z naslednjim besedilom:
»Revirni lovec / revirna V.  102. seja 9. 11. 2007
lovka
Svetovalec / svetovalka v VI. 102. seja 9. 11. 2007«.
lovstvu
6. člen
V prilogi X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se pri poklicnem standardu »Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka« številka seje strokovnega sveta »78.« nadomesti s številko »73.« in datum potrditve »8. 10. 2004« nadomesti z datumom »26. 3. 2004«.
Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Procesničar / procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin« dopolni z naslednjim besedilom:
»Bolničar / bolničarka v IV. 101. seja 5. 10. 2007
zdravstvenem zavodu
Srednja medicinska sestra V.  102. seja 9. 11. 2007«.
7. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Pomožni vzdrževalec / pomožna vzdrževalka tekstilij« dopolni z naslednjim besedilom:
»Pomočnik / pomočnica   III. 102. seja 9. 10. 2007
oskrbnika
Oskrbnik / oskrbnica   IV.  102. seja 9. 10. 2007«.
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Kozmetik / kozmetičarka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Receptor / receptorka  V.  101. seja 5. 10. 2007
Prodajalec / prodajalka  V.  101. seja 5. 10. 2007
turističnih storitev
Kuharski mojster /    V.  97. seja  30. 3. 2007
kuharska mojstrica
Mojster / mojstrica    V.  97. seja  30. 3. 2007
strežbe
Menedžer / menedžerka   VI. 101. seja 5. 10. 2007
manjšega hotela
Strokovni svetovalec /  VI. 101. seja 5. 10. 2007
strokovna svetovalka za
hrano in pijačo (Food and
baverage manager /
managerka)
Vodja hotelske recepcije VI. 101. seja 5. 10. 2007
Hotelski gospodinjec /  VI. 101. seja 5. 10. 2007
hotelska gospodinja
Organizator /       VI. 101. seja 5. 10. 2007
organizatorka kongresnih
prireditev
Vodja turistične agencije VI. 101. seja 5. 10. 2007«.
8. člen
V prilogi XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se ime poklicnega standarda »Okoljevarstveni tehnik / okoljevarstvena tehtnica« nadomesti z imenom »Izvajalec / izvajalka okoljevarstvenih procesov«.
9. člen
V prilogi XVI: VOJAŠTVO, se v podnaslovu ime poklicnega standarda, ime »Vojak / vojakinja elektronskega izvidovanja / elektronskega bojevanja« nadomesti z imenom »Vojak / vojakinja elektronskega bojevanja«.
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Zdravstveni podčastnik / zdravstvena podčastnica«, dopolni z naslednjim besedilom:
»Višji enotovni      VI. 102. seja 9. 11. 2007
podčastnik / višja
enotovna podčastnica
Višji štabni podčastnik / VI. 102. seja 9. 11. 2007«.
višja štabna podčastnica
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005/
Ljubljana, dne 29. januarja 2008
EVA 2008-2611-0032
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve