Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

554. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E)
555. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A)
556. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-B)
557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
559. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti

MINISTRSTVA

560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev

SODNI SVET

561. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

562. Odredba o določitvi organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, prek katerih se lahko uvaža in izvaža določeno blago
563. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
564. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002
565. Pravilnik o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

OBČINE

Cankova

566. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova
567. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Domajinci
568. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Log-Dragomer

569. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
570. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

Novo mesto

571. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti

Poljčane

572. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, za območje Občine Poljčane

POPRAVKI

573. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela

Razglasni del

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti