Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008

Kazalo

557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H), stran 1262.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-22
Ljubljana, dne 15. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-H)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prilogi 3, točka b) šifra sekretarja državnega sveta »A010205« nadomesti s šifro »A020205«, v tabeli pa se doda funkcija »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020201« in se uvrsti v 64. plačni razred.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4% in znaša 243,84 eurov. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo za 3,4%. Funkcionarji ter ravnatelji, direktorji in tajniki v javnem sektorju so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.
3. člen
Del 1. člena tega zakona, ki v prilogi 3, točka b), v tabelo dodaja funkcijo »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020205« in jo uvršča v 64. plačni razred, se začne uporabljati z dnem, ko predsednik državnega sveta začne svojo funkcijo opravljati poklicno.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/90
Ljubljana, dne 7. februarja 2008
EPA 1885-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
  Priloga 1

  Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2008
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|Plačni razred | Osnovna plača |Plačni razred |Osnovna plača |
|       |   (v EUR)   |       |  (v EUR)  |
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       1|     462,780|      34|   1.688,410|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       2|     481,300|      35|   1.755,940|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       3|     500,540|      36|   1.826,190|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       4|     520,570|      37|   1.899,230|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       5|     541,390|      38|   1.975,200|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       6|     563,050|      39|   2.054,220|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       7|     585,560|      40|   2.136,390|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       8|     608,980|      41|   2.221,840|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|       9|     633,360|      42|   2.310,700|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      10|     658,690|      43|   2.403,140|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      11|     685,030|      44|   2.499,260|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      12|     712,440|      45|   2.599,230|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      13|     740,930|      46|   2.703,200|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      14|     770,570|      47|   2.811,320|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      15|     801,400|      48|   2.923,780|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      16|     833,440|      49|   3.040,740|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      17|     866,790|      50|   3.162,360|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      18|     901,460|      51|   3.288,850|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      19|     937,520|      52|   3.420,410|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      20|     975,010|      53|   3.557,220|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      21|    1.014,020|      54|   3.699,520|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      22|    1.054,580|      55|   3.847,490|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      23|    1.096,750|      56|   4.001,380|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      24|    1.140,640|      57|   4.161,460|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      25|    1.186,250|      58|   4.327,900|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      26|    1.233,710|      59|   4.501,020|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      27|    1.283,050|      60|   4.681,060|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      28|    1.334,380|      61|   4.868,300|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      29|    1.387,750|      62|   5.063,030|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      30|    1.443,260|      63|   5.265,560|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      31|    1.501,000|      64|   5.476,190|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      32|    1.561,030|      65|   5.695,230|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      33|    1.623,460|       |       |
+--------------+-----------------+--------------+--------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti