Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008

Kazalo

454. Popravek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica, stran 1041.

Popravek
V Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 12-368/08 z dne 1. 2. 2008, se preambula pravilno glasi:
»Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/09 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) v povezavi s četrtim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica svoji 7. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel«
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/05
Sodražica, dne 4. februarja 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.