Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008

Kazalo

427. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2008, stran 982.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2008
I.
S tem sklepom so določene občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od povprečne v Republiki Sloveniji.
II.
Občine so glede na stopnjo registrirane brezposelnosti razvrščene v tri območja; A, B in C. V območje A so razvrščene občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 9,6% ali več, v območje B občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 8,6% do 9,5% in v območje C občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 7,4% do 8,5%. Pri razvrščanju so bile upoštevane stopnje brezposelnosti za mesec november 2007.
III.
Območje A zajema naslednje občine:
Apače, Beltinci, Bistrica ob Sotli, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Dobrovnik – Dobronak, Duplek, Gornji Petrovci, Gornja Radgona, Grad, Hodoš – Hodos, Hrastnik, Kobilje, Kočevje, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava – Lendva, Ljubno, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Luče, Makole, Maribor, Moravske Toplice, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Prebold, Puconci, Rače - Fram, Radlje ob Dravi, Radenci, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Solčava, Starše, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Trbovlje, Turnišče, Velika Polana, Zavrč, Žalec.
Območje B zajema naslednje občine:
Brežice, Celje, Črnomelj, Destrnik, Gorišnica, Gornji Grad, Hoče - Slivnica, Križevci, Krško, Majšperk, Miklavž na Dravskem polju, Odranci, Ptuj, Rečica ob Savinji, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Tabor, Videm, Vransko, Žetale.
Območje C zajema naslednje občine:
Črna na Koroškem, Dobje, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Laško, Metlika, Muta, Nazarje, Poljčane, Polzela, Radeče, Ravne na Koroškem, Sevnica, Središče ob Dravi, Velenje, Veržej, Vitanje.
IV.
Delodajalci, ki imajo sedež na območjih, kjer stopnja brezposelnosti presega povprečno v RS v skladu s tem sklepom, imajo prednost pri vključevanju v naslednje aktivnosti aktivne politike zaposlovanja:
– Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih,
– Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb,
– Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb,
– Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb,
– Javna dela.
V.
Za novonastale občine, kjer statističnega podatka o stopnji brezposelnosti ni na razpolago, se upošteva statistični podatek, ki je veljal za občino, v katero so bile vključene prej.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-1/2008
Ljubljana, dne 21. januarja 2008
EVA 2008-2611-0031
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve