Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

249. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG), stran 550.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/04, 50/05, 87/05, 89/05, 97/05, 111/06 in 19/07) sklepajo pogodbene stranke na strani delodajalcev:
– Združenje delodajalcev Slovenije
– VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
– Cestno podjetje Ptuj d.d.
– Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
– Projektiva – inženiring Celje, d.d. in na strani delojemalcev:
– KSS PERGAM – Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije – SCGS
A N E K S ŠT. 1
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG) (Uradni list RS, št. 19/07)
1. člen
Točka 1.6. 1. točke tarifne priloge (Uradni list RS, št. 19/07) se spremeni tako, da se glasi:
»1.6. Skladno z določili iz te tarifne priloge se najnižje osnovne plače za posamezni tarifni razred povečajo za 3,90%, tako da od 1. 8. 2007 dalje znašajo:
Tarifni razred:                     EUR
I.    enostavna dela               382,46
II.    manj zahtevna dela             416,95
III.   srednje zahtevna dela            461,76
IV.    zahtevna dela                510,05
V.    bolj zahtevna dela             571,80
VI.    zelo zahtevna dela             682,48
VII./1  visoko zahtevna dela            774,70
VII./2  visoko zahtevna dela            848,49
VIII.   najbolj zahtevna dela            922,26
IX.    izjemno zahtevna dela           1106,72«
2. člen
Točka 4.2. tarifne priloge se spremeni tako, da glasi:
»4.2 Ta tarifna priloga velja do 31. 7. 2008.«
3. člen
Ostala določila tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 19/07), ki s tem aneksom niso spremenjena, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta aneks tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost cestnega gospodarstva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2007 dalje.
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
Združenje
delodajalcev Slovenije
Predsednik
Borut Meh l.r.
 
KSS PERGAM
Sindikat
cestnega gospodarstva
Slovenije SCGS predsednik
Ivan Ašenberger l.r.
 
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar l.r.
 
Cestno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Ferdinand Veingerl l.r.
 
Ceste
– kanalizacija storitve, d.o.o.
direktorica
Lena Korber l.r.
 
Projektiva – inženiring Celje, d.d.
direktor
Rajko Pukl l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 10. 1. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-5/2004-10 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 15/2.

AAA Zlata odličnost