Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6284. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 18473.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97) sklepata pogodbeni stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Turistično gostinska zbornica,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo,
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije,
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov ´90,
kot predstavnika delavcev
A N E K S
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju KP GiT) in njene tarifne priloge določamo s tem aneksom rast najnižjih osnovnih plač v letu 2007 za delavce, zaposlene pri delodajalcih, za katere velja KP GiT.
2. člen
Rast najnižjih osnovnih plač izplačanih po KP GiT v letu 2007 je od 1. 11. 2007 4% glede na stanje najnižjih osnovnih plač 31. 7. 2007.
Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih od 1. 11. 2007:
+----------------------------------+---------------------------+
|     Tarifni razred     | Najnižja bruto osnovna  |
|                 |    plača (EUR)    |
+----------------------------------+---------------------------+
|        1.        |     404,55      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        2.        |     439,91      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        3.        |     485,67      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        4.        |     535,59      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        5.        |     599,04      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        6.        |     704,07      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        7.        |     792,48      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        8.        |     933,92      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        9.        |     1.110,72     |
+----------------------------------+---------------------------+
3. člen
Ta aneks velja od 1. 11. 2007 in se objavi v Uradnem listu.
Ljubljana, dne 19. decembra 2007
Delojemalci:
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednik
Kristijan Lasebaher l.r.
 
Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov ´90
predsednik
Anton Kambič l.r.
 
Delodajalci:
 
Gospodarska zbornica Slovenije,
Turistično gostinska zbornica predsednik
Danilo Daneu l.r.
 
Združenje
delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gostinstvo predsednica
Alenka Iskra l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 12. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004/12 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/2.