Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

5998. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2008, stran 17254.

Na podlagi 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP in 117/06 – ZDDD) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2008
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP in 117/06 – ZDDD, v nadaljnjem besedilu: zakon), se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
-----------------------------------------------------------
  Od      do    Znaša    %      €
 vrednosti        davek €
   € 
  nad 
-----------------------------------------------------------
       7.208,09        0,10
 7.208,09  40.044,94   7,21  + 0,20 nad  7.208,09
 40.044,94  80.089,85   72,88  + 0,30 nad 40.044,94
 80.089,85 120.134,80  193,01  + 0,45 nad 80.089,85
120.134,80 160.179,73  373,22  + 0,65 nad 120.134,80
160.179,73 206.517,41  633,51  + 0,85 nad 160.179,73
206.517,41       1.027,38  + 1,00 nad 206.517,41
-----------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
-----------------------------------------------------------
  Od      do    Znaša    %      €
 vrednosti        davek €
   € 
  nad 
-----------------------------------------------------------
       7.208,09       0,20
 7.208,09  40.044,94   14,42 + 0,40 nad  7.208,09
 40.044,94  80.089,85  145,77 + 0,60 nad  40.044,94
 80.089,85 120.134,80  386,03 + 0,85 nad  80.089,85
120.134,80 160.179,73  706,39 + 1,00 nad 120.134,80
160.179,73 206.517,41 1.106,84 + 1,25 nad 160.179,73
206.517,41       1.686,06 + 1,50 nad 206.517,41
-----------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
-----------------------------------------------------------
  Od      do    Znaša    %      €
 vrednosti        davek €
   € 
  nad 
-----------------------------------------------------------
       7.208,09       0,15
 7.208,09  40.044,94  10,80 + 0,35 nad  7.208,09
 40.044,94 80.089,85 125,74 + 0,55 nad  40.044,94
 80.089,85 120.134,80 345,99 + 0,75 nad  80.089,85
120.134,80 160.179,73 646,33 + 1,00 nad 120.134,80
160.179,73 206.517,41 993,57 + 1,25 nad 160.179,73
-----------------------------------------------------------
2. člen
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu 2008 valorizira tako, da znaša 205,95 eurov.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-886/2007
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0215
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance