Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

5997. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008, stran 17253.

Na podlagi 118. in 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) in na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008
1. člen
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem odstavku 112. člena, 114. členu ter v prvem odstavku 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu ZDoh-2) se za leto 2008 uskladijo tako, da znašajo:
1.   splošna olajšava           2.959,60 eura
2.   osebne olajšave:
    – invalidu s 100% telesno okvaro  15.824,35 eura
    – po dopolnjenem 65. letu      1.273,69 eura
    starosti
3.   posebna osebna olajšava za      2.959,60 eura
    rezidenta, ki se izobražuje in
    ima status dijaka ali študenta
4.   posebna olajšava za prvega      2.183,76 eura
    vzdrževanega otroka
5.   posebna olajšava za vzdrževanega   7.912,70 eura
    otroka, ki potrebuje posebno
    nego in varstvo
6.   za vsakega nadaljnjega
    vzdrževanega otroka se olajšava
    za prvega vzdrževanega otroka
    oziroma olajšava za otroka, ki
    potrebuje posebno nego in
    varstvo poveča za:
    – drugega vzdrževanega otroka za    190,26 eura
    – tretjega vzdrževanega otroka    1.775,76 eura
    za
    – četrtega vzdrževanega otroka    3.361,26 eura
    za
    – petega vzdrževanega otroka za   4.946,76 eura
    – vse nadaljnje vzdrževane      1.585,50 eura
    otroke za
    glede na višino olajšave za
    predhodnega vzdrževanega otroka
7.   posebna olajšava za vsakega     2.183,76 eura
    drugega vzdrževanega družinskega
    člana
8.   olajšava za prostovoljno dodatno  2.526,23 eura.
    pokojninsko zavarovanje
2. člen
Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 se za leto 2008 uskladijo tako, da znašajo:
+--------------------------------+-----------------------------+
|  če znaša neto letna davčna  |  znaša dohodnina v eurih  |
|     osnova v eurih     |               |
|   nad       do    |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|                |               |
|        7.187,60    |       16%       |
+--------------------------------+-----------------------------+
| 7.187,60   14.375,20    |1.150,02 + 27% nad 7.187,60 |
+--------------------------------+-----------------------------+
|14.375,20            |3.090,67 + 41% nad 14.375,20|
+--------------------------------+-----------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 421-214/2007/5
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0045
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost