Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5796. Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, stran 16487.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 in 110/04) se v tretjem odstavku 1. člena za oklepajem doda besedilo: », zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368)«.
2. člen
V prilogi se v tabeli poglavja B dodajo za vrstico:
– »Campanula morettiana Reichenb.« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Campanula romanica Săvul.«;
– »Moehringia fontqueri Pau.« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Moehringia jankae Griseb. ex Janka«;
– »Centaurea horrida Badaro« novi vrstici z besediloma v drugem stolpcu, ki se glasita: »Centaurea immanuelis-loewii Degen« in »Centaurea jankae Brandza«;
– »Centaurea pinnata Pau« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády«;
– »Draba cinerea Adams« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Draba dorneri Heuffel.«;
– »Phalaris maderensis (Menezes) Menezes« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Poa granitica Br.-Bl. ssp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády«;
– »Stipa austroitalica Martinovsky« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Stipa danubialis Dihoru & Roman«;
– »Astragalus centralpinus Braun-Blanquet« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Astragalus peterfii Jáv.«;
– »Tulipa cypria Stapf« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: Tulipa hungarica Borbas«;
– »Picconia azorica (Tutin) Knobl.« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb.«;
– »Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Dactylorhiza kalopissii E.Nelson«;
– »Potentilla delphinensis Gren. & Godron« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Potentilla emilii-popii Nyárády«;
– »Galium litorale Guss.« nova vrstica z besedilom v drugem stolpcu, ki se glasi: »Galium moldavicum (Dobrescu) Franco«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-115/2007/5
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-2511-0141
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti