Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5696. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, stran 15689.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 11. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05) se spremeni tako, da se prvi odstavek 4. člena v celoti nadomesti z besedilom:
»Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s pisno odločbo.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se besede »Odbor za družbene dejavnosti« nadomestijo z besedama »strokovna komisija«.
V prvem odstavku 7. člena pa se v prvem stavku besede »Odboru za družbene dejavnosti« nadomestijo z besedami »upravi Občine Dobrna«.
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0017/2007
Dobrna, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost