Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007

Kazalo

5544. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 15427.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na redni 7. seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
- za enojni grob 16,8927 EUR,
- za družinski grob 25,2962 EUR.
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 52,1612 EUR.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2007, št. 35409-002/2006 (Uradni list RS, št. 141/06).
Št. 35409-002/2007
Sveta Ana, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost