Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5462. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, stran 15078.

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) se v 2. členu v tretjem odstavku v drugi alinei besedilo »10. decembra« nadomesti z besedilom »1. decembra«.
2. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni omejitev glede deleža svetlobnega toka, ki seva navzgor, za svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika, če je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W.«.
3. člen
V 28. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Obstoječo razsvetljavo proizvodnega objekta je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.«.
4. člen
V 28. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(9) Obstoječo razsvetljavo železnice, letališča in pristanišča je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-116/2007/7
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EVA 2007-2511-0214
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost