Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007

Kazalo

5384. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2007, stran 14918.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. izredni seji dne 19. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 410-17/07
Sodražica, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Sodražica
Milavec Blaž l.r.