Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4868. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007, stran 13285.

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2007.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov, ki so:
1. pravne osebe, združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so hkrati plačniki davka,
2. druge pravne osebe, združenje oseb, ki so brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso plačniki davka,
3. upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov, morajo dostaviti podatke za odmero dohodnine pristojnemu davčnemu organu in davčnim zavezancem za dohodnino.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, pri katerem je zavezanec za dajanje podatkov vpisan v davčni register.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov o pokojninah (oznaka 1106), nadomestilih (oznaki 1107 in 1108) in drugih dohodkih (oznaki 6200 in 6300), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov, ki pri izplačilu teh dohodkov fizičnim osebam ne nastopajo kot njihovi delodajalci:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, morajo podatke v predpisani obliki poslati neposredno na naslov: RRC Računalniške storitve d.d., 1000 Ljubljana, Jadranska 21, s pripisom: za Generalni davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije.
4. člen
(1) Če nastopijo pri zavezancu za dajanje podatkov statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kjer ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, in to v enem mesecu po prenehanju.
(4) Podatki za odmero dohodnine se pošljejo tako davčnemu organu kakor tudi zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. januarja 2008.
5. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, ki morajo davčnemu organu predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, so v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) kaznovani za prekršek z globo, če do 31. januarja tekočega leta za preteklo davčno leto davčnemu organu ne dostavijo podatkov, potrebnih za odmero dohodnine, ali ne dostavijo teh podatkov v predpisanem roku in na predpisani način.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-145/2007/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0040
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti