Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4310. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 11801.

A N E K S št. 4
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05, 91/06 in 10/07)
1. člen
V prvi točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se dodata nov 7. in 8. odstavek, ki se glasita:
(7) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v četrtem odstavku te točke, se v skladu s prvim odstavkom 2.a) točke tarifne priloge dodatno povečajo še za 0,4%, tako, da skupno povečanje izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih, določenih v četrtem odstavku te točke, za mesec avgust znaša 2,5%.
(8) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|   |    Tarifni razred     | Relativno | Izhodiščne |
|   |                | razmerje |plače v EUR |
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|I.  |Enostavna dela         |  1,00  |   390,60|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|II. |Manj zahtevna dela       |  1,13  |   443,29|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|III. |Srednje zahtevna dela     |  1,27  |   496,09|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|IV. |Zahtevna dela         |  1,40  |   548,84|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|V.  |Bolj zahtevna dela       |  1,64  |   641,43|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|VI. |Zelo zahtevna dela       |  2,13  |   830,08|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|VII. |Visoko zahtevna dela      |  2,51  |   981,00|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|VIII.|Najbolj zahtevna dela     |  3,19  |  1.245,12|
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
|IX. |Izjemno pomembna, najbolj   |  3,67  |  1.433,77|
|   |zahtevna dela         |      |      |
+-----+-------------------------------+-----------+------------+
in veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.
2. člen
V 2. točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
(5) Osnovne plače delavcev iz druge alinee tretjega odstavka 2. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščih plač po posameznih tarifnih razredih, se v skladu s prvim odstavkom 2a) točke tarifne priloge dodatno povečajo še za 0,4%, tako, da skupno povečanje osnovnih plač delavcev znaša 2,5%.
(6) Osnovne plače delavcev, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.
3. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2007.
Ljubljana, dne 31. avgusta 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za papirno in
papirno-predelovalno industrijo
dr. Andro Ocvirk l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Predsednik UO
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar l.r.
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 13. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/8 o tem, da je Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05, 91/06 in 10/07) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/2.