Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007

Kazalo

4149. Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja, stran 11064.

Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – uradno prečiščeno besedilo in 60/07) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja
1. člen
Ta pravilnik določa telefonsko številko svetovalne službe za opuščanje kajenja (v nadaljnjem besedilu: svetovalna služba) ter vsebino in način delovanja svetovalne službe.
2. člen
Telefonska številka iz prvega odstavka 9. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – uradno prečiščeno besedilo in 60/07) je 080 2777.
3. člen
Svetovalno službo organizira in vodi upravitelj telefonske številke, ki opravlja dejavnost svetovanja odvajanja od kajenja in ga določi minister, pristojen za zdravje, v roku 60 dni od uveljavitve tega pravilnika.
4. člen
Svetovalna služba zagotavlja pomoč in svetuje osebam, ki:
– iščejo strokovne informacije v zvezi z opuščanjem kajenja;
– želijo začeti ali so v procesu opuščanja kajenja;
– potrebujejo podporo v času vzdrževanja abstinence.
5. člen
Izvajalci storitev svetovanja iz prejšnjega člena, ki izvajajo storitev svetovanja prek telefona, morajo zagotoviti:
– obratovalni čas prejemanja klicev in aktivnega svetovanja ob delavnikih med 17. in 20. uro;
– avtomatski odzivnik, ki sporoča obratovalni čas telefonske številke izven obratovalnega časa;
– gradivo za samopomoč, ki ga na željo klicatelja pošljejo po pošti;
– poročilo upravitelja telefonske številke o izvedenih svetovanjih enkrat letno (do 1. marca za predhodno leto);
– usposobljene svetovalce;
– enoten pristop k svetovanju.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5803-42/2007-1
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2711-0078
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje