Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4081. Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, stran 10908.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja minister, pristojen za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
1. člen
Ta pravilnik določa opremo in način uporabe opreme občinskih redarjev.
2. člen
Za opremo občinskih redarjev po tem pravilniku se šteje:
1. službena vozila,
2. tehnična oprema,
3. osebna oprema.
3. člen
Službena vozila občinskega redarstva po tem pravilniku so: osebni avtomobili, motorna kolesa, kolesa z motorjem, kolesa ter druga prevozna sredstva.
4. člen
(1) Občinsko redarstvo uporablja službena vozila bele barve z napisom »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma »MESTNO REDARSTVO« oziroma »MEDOBČINSKO REDARSTVO« in simbol občinskega oziroma mestnega oziroma medobčinskega redarstva.
(2) Izvedbe napisov in simbolov so odvisne od velikosti in tipov službenih avtomobilov. Isti tipi službenih avtomobilov so enako označeni.
(3) Občinsko redarstvo uporablja motorna kolesa. Napis in simbol občinskega redarstva na motornih kolesih se določi v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Občinsko redarstvo uporablja kolesa z motorjem in kolesa, ki so lahko različne barve, brez nalepk, napisov in simbolov.
5. člen
Tehnična oprema občinskega redarja je: prenosna naprava za brezžično radijsko zvezo, oprema za komunikacijo z zbirkami osebnih podatkov, fotoaparat, oprema za izvajanje redarskih pooblastil, oprema za urejanje cestnega prometa in nadzor nad njim, posebna tehnična sredstva in posebni tehnični pripomočki, informacijska oprema, telekomunikacijska oprema, oprema ter pripomočki za usposabljanje.
6. člen
Osebna oprema občinskega redarja je: kovinske lisice, plastična zatega, plinski razpršilec, delovni pas s torbico za lisice in torbico za plinski razpršilec, službena torbica, odsevni brezrokavnik, piščalka z vrvico, STOP loparček in žepna svetilka.
7. člen
Tipizacija oziroma tehnična specifikacija osebne opreme iz prejšnjega odstavka je določena v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika in objavljena skupaj z njim.
8. člen
Občinski redarji opremo uporabljajo in nosijo tako, kot je predpisano v posebnih aktih in navodilih proizvajalca.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007/24
Ljubljana, dne 21. avgusta 2007
EVA 2007-1711-0016
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost