Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3931. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 10348.

Na podlagi 114. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06) se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(izobraževanje in usposabljanje pripravnikov)
Pripravniku se omogoči izobraževanje in usposabljanje izven vrtca oziroma šole na naslednjih področjih:
– specialno-didaktičnem, psihološkem in pedagoškem področju ter načrtovanju, organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
– medosebne komunikacije,
– slovenskega knjižnega jezika oziroma za pripravnike v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom italijanskega knjižnega jezika, za pripravnike v dvojezičnih vrtcih in šolah pa slovenskega in madžarskega knjižnega jezika,
– ustavne ureditve Republike Slovenije, ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisov, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
– predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.
Izobraževanje in usposabljanje pripravnikov se izvaja v obliki predpisanih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki se jih pripravnik udeleži v dogovoru z ravnateljem vrtca oziroma šole.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-38/2007
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-3311-0005
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost