Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3277. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Logatec, stran 5140.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 21. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 4/95 in 7/95 - popr.) je Občinski svet občine Logatec na nadaljevanju 17. izredne seje dne 17. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Logatec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za izvedbo volitev v Občinski svet občine Logatec (v nadaljevanju: občinski svet) določa:
– število volilnih enot,
– območja volilnih enot,
– število članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti.
II. ŠTEVILO IN SEDEŽI VOLILNIH ENOT
2. člen
Občinski svet šteje devetnajst članov.
Za volitve v občinski svet se določijo 3 volilne enote:
– 1. volilna enota, s sedežem na Notranjski 14, Logatec,
– 2. volilna enota, s sedežem na Tržaški 152, Logatec,
– 3. volilna enota, s sedežem v Rovtah, v Domu krajanov.
III. OBMOČJA VOLILNIH ENOT IN ŠTEVILO ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, KI SE VOLIJO V POSAMEZNI VOLILNI ENOTI
3. člen
V 1. volilni enoti se voli devet članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega naslednja območja:
– Krajevna skupnost Naklo.
V 2. volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega naslednja območja:
– Krajevna skupnost Tabor,
– Krajevna skupnost Laze.
V 3. volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega naslednja območja:
– Krajevna skupnost Rovte,
– Krajevna skupnost Hotedršica,
– Krajevna skupnost Trate,
– Krajevna skupnost Vrh sv. Treh kraljev,
– Krajevna skupnost Log-Zaplana.
4. člen
V volilnih enotah za volitve občinskega sveta se določi eno ali več volišč, ki jih s sklepom določi občinska volilna komisija.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Logatec (LN, št. 6-7/94).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-13/98
Logatec, dne 17. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost