Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2834. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, stran 7261.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01 in 39/05) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL L št. 131 z dne 5. 5. 1998, str. 11), Direktivo Komisije 91/322/EGS z dne 29. maja 1991 o določitvi indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju direktive Sveta 80/1107/EEC o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (UL L št. 177 z dne 5. 7. 1991, str. 22), Direktivo Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL L št. 142 z dne 16. 6. 2000, str. 47) in Direktivo Komisije 2006/15/ES z dne 7. februarja 2006 o določitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktive 91/322/EGS in direktive 2000/39/EGS (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 36) določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.«.
2. člen
Priloga I Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost se nadomesti z novo prilogo I Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-1/2007
Ljubljana, dne 15. maja 2007
EVA 2007-2611-0005
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti