Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2802. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju KPVIZ), stran 7198.

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, Uradni list RS, št. 64/01, Uradni list RS, št. 78/01 in Uradni list RS, št. 56/02) na 5. seji dne 17. maja 2007 sprejel
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju KPVIZ)
40. člen KPVIZ
V prvem odstavku 40. člena KPVIZ uporabljen izraz »povprečna izplačana plača brez odtegljajev« pomeni bruto znesek povprečne plače delavca.
Št. 01/2007
Ljubljana, dne 17. maja 2007
dr. Polonca Končar l.r.
Predsednica Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji